مطالب دسته بندی

بورس آتی کالا

در این بخش به آموزش مفاهیم بورس آتی کالا میپردازیم. معاملاتی بورس آتی کالا جذابیت های زیادی دارد که از جمله آنها میتوان به دو طرفه بودن بازار، وجود اهرم، کارمزد پایین و ساعات بیشتر معاملات اشاره کرد.

تیم سهم شناس سعی خواهد کرد در کنار معرفی این بازار، روش های تحلیلی و استراتژی های معاملاتی مناسب برای بورس آتی کالا را در قالب مقالات آموزشی بیان کند.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share