مطالب دسته بندی

شرکت‌های بورس

اخبار مربوط به شرکت‌های بورسی مختلف بنا بر اهمیت موضوع در این قسمت منتشر می‌شود. معمولا اطلاعیه های هر شرکتی در کدال منتشر میشود. اما برخی از اخبار مهم نمادهای پر بازدید میتواند اهمیتی بیش از یک اطلاعیه معمولی داشته باشد.