مطالب دسته بندی

سیاسی

قیمت سهام نشان دهنده شرایط آینده یک سهم است. مسائل سیاسی مختلف میتواند به صورت غیر مستقیم بر شرایط آینده یک شرکت تاثیر گذار باشد. از طرفی معمولا بورس تهران به اخبار سیاسی بیش از اخبار اقتصادی واکنش نشان میدهد. این مسئله ناشی از تاثیر مسائل سیاسی بر روانشناسی بازار است و هر معامله‌گر حرفه به طور مداوم اخبار سیاسی مرتبط را رصد میکند. در این قسمت اخبار سیاسی تاثیر گذار بر بورس منتشر می‌شود.