مطالب دسته بندی

عرضه اولیه

عرضه اولیه یا عرضه عمومی اولیه یک شرکت زمانی اتفاق می‌افتد که آن شرکت برای اولین بار در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد و ما می‌توانیم از طریق بورس سهام آن شرکت را بخریم.
این شرکت‌ها قبلا مراحل مختلف را طی کرده اند و تاییدیه پذیرش در بورس را دریافت کرده اند. تعداد سهامی که قرار است در عرضه اولیه شرکت عرضه شود، بین تمامی کد بورس‌های متقاضی تقسیم خواهد شد. خرید عرضه اولیه معمولا با سود همراه است و همیشه طرفداران زیادی دارد. اخبار مربوط به عرضه اولیه‌ها در این قسمت درج خواهد شد.