مطالب برچسب

قوانین معاملات

قوانین جدید سازمان بورس در مورد اجرای معاملات در بازار سرمایه

خوب این روزها بازار قوانین جدید سازمان بورس داغ است. هر شبی که می‌خوابیم باید منتظر قانون جدیدی برای بورس باشیم. این بار سازمان بورس قوانین جدیدی برای اجرای معاملات در بازار سرمایه وضع کرده است که با هم مرور می‌کنیم. به گزارش سهم شناس،