مطالب برچسب

نماد کویر

عرضه اولیه نماد “کویر” با سرمایه ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی

در مراسم این عرضه اولیه، علی صحرایی مدیر عامل شرکت بورس اظهار کرد: شرکت «فولاد سپید فراب کویر» حدود ۶۵۰ هزار تن در سال ظرفیت دارد که امروز با سرمایه ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی عرضه اولیه شد. به گزارش سهم شناس، طی روز جاری، شرکت تولیدی «فولاد